Společnost

Společnost

Domorodci severozápadního Pacifiku byli ekonomicky úspěšní, což vedlo k jejich vysoce strukturované společnosti. Většině bylo dovoleno se oženit, ale děti otrokářských svazů byly automaticky zotročeny. Svobodní byli pečlivě seřazeni na základě kombinace bohatství a dědičnosti; toto pořadí bylo veřejně znovu potvrzeno na komunitních akcích. Ti, kteří se narodili do prestižních rodin, dávali potlatches a nashromáždili materiální bohatství v podobě přikrývek, košů, kůží, kánoí a otroků, stali se šlechtici. Šlechtici se často vyznačovali rodinným erbem, jedinečným jménem nebo písní. Severozápadní pacifické komunity byly velmi organizované. Ekonomická aktivita vesnice byla plánována a delegována staršími muži a staršími matronami, aby bylo zajištěno efektivní využívání zdrojů. Rodinné jednotky měly velký dopad na sociální organizaci. Rozšířené rodiny sdílely bydliště a každý dům určoval mužského vůdce, který zdědil svou autoritu po bratru své matky. Cena, pevná částka vyplácená rodičům budoucí nevěsty muže, odrážela společenskou prestiž nevěsty a ženicha. Některé severozápadní kmeny upřednostňovaly manželství mezi bratranci a bratranci, zatímco polygamie vzkvétala v bohatších kmenech.


Viz časový rozvrh indických válek.


Podívejte se na video: Objectiva- SPOLEČNOST Official video