Kvantová definice ve fyzice a chemii

Kvantová definice ve fyzice a chemii

Ve fyzice a chemii kvantové je diskrétní balíček energie nebo hmoty. Termín kvantum také znamená minimální hodnotu fyzické vlastnosti zahrnuté v interakci. Množné číslo kvantum je quanta.

Klíčové cesty: Kvantová definice

  • V chemii a fyzice, kvantové se odkazuje na jeden balíček hmoty nebo energie.
  • Při praktickém použití se odkazuje na minimální množství energie potřebné ke změně nebo minimální hodnotu jakékoli fyzické vlastnosti v interakci.
  • Quantum je jedinečná forma slova. Quanta je množná forma termínu.

Například: kvantum náboje je náboj elektronu. Elektrický náboj se může zvyšovat nebo snižovat pouze pomocí diskrétních úrovní energie. Není tedy zpoplatněn. Foton je jediné kvantum světla. Světlo a další elektromagnetická energie jsou absorbovány nebo emitovány v kvantech nebo paketech.

Slovo quantum pochází z latinského slova kvantová, což znamená „jak skvělé“. Slovo se začalo používat před rokem 1900, s odkazem na quantum satis v medicíně, což znamená „dostatečné množství“.

Zneužití termínu

Slovo kvantum je často nesprávně používáno jako přídavné jméno, které znamená opak jeho definice nebo v nevhodném kontextu. Například, termín “kvantová mystika” znamená korelaci mezi kvantovou mechanikou a parapsychologií, která nebyla podporována empirickými daty. Fáze „kvantový skok“ se používá k naznačení velké změny, zatímco definice kvantové je, že změna je minimální možné množství.