Proč se používá Molality místo Molarity?

Proč se používá Molality místo Molarity?

Otázka: Kdy se používá molalita místo molarity? Proč se používá?

Odpovědět: Molalita (m) a molarita (M) vyjadřují koncentraci chemického roztoku. Molekula je počet molů rozpuštěné látky na kilogram rozpouštědla. Molarita je počet molů solutu na litr roztoku. Pokud je rozpouštědlem voda a koncentrace rozpuštěné látky je poměrně nízká (tj. Zředěný roztok), je molalita a molárnost přibližně stejná. Aproximace se však nezdařila, protože roztok je koncentrovanější, zahrnuje jiné rozpouštědlo než vodu nebo pokud podléhá změnám teploty, které by mohly změnit hustotu rozpouštědla. V těchto situacích je preferovanou metodou vyjádření koncentrace molalita, protože hmotnost rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku se nemění.

Molality se používá zejména, když:

  • Stanovte bod varu
  • Stanovte teplotu tání
  • Práce s koligativními vlastnostmi (zvýšení bodu varu, pokles bodu tuhnutí)

Používejte molality, kdykoli očekáváte, že solut může interagovat s solutem. Použijte molaritu pro zředěné vodné roztoky udržované při konstantní teplotě. Obecně je rozdíl mezi molárností a molalitou u vodných roztoků blízkých pokojové teplotě velmi malý a nezmění to, zda použijete koncentraci molárního nebo molalu.

Více o rozdílu mezi molalitou a molaritou